Διαφοροποιημένο προκηρύσσεται εντός του 2021 το Σχέδιο Χορηγιών για «Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Οικίες»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), ανακοινώνουν την πρόθεση τους για επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για «Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Οικίες” και εντός του 2021.

Δέσμευση της Βιομηχανίας Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας – Συνδρομή σε μια πράσινη ανάκαμψη

Η Solar Heat Europe είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία ηλιακής θερμικής ενέργειας στην Ευρώπη.  Η Solar Heat Europe προωθεί μία νέα πρωτοβουλία, μέσω μίας κοινής διακήρυξης, που σκοπό έχει να συμβάλει στη βιώσιμη και πράσινη οικονομική ανάκαμψη από την τρέχουσα κρίση που δημιουργήθηκε από την πανδημία του COVID19

Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Η ΕΒΗΕΚ συμμετείχε την Τρίτη 16/06/2020 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών πόρων για συζήτηση του πολύ σημαντικού θέματος που αφορά τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω του αφαλατωμένου νερού στα ηλιακά συστήματα.

Solar Heat Worldwide 2020

Με βάση στοιχεία του 2019, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ανεπτυγμένες αγορές ηλιακών θερμικών όπου συγκεκριμένα παρουσιάστηκε αύξηση της αγοράς στην Κύπρο κατά 24 % σε σχέση με το 2018

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ‘Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020.

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020